In Artikelen

Emoties en gevoelens nemen een bijzondere plek in, in ons bewustzijn. Veel mensen vinden gevoelens en emoties nog lastig om mee overweg te gaan. Dit hangt samen met overtuigingen die in onze opvoeding overheersen. Bijvoorbeeld uit maatschappelijke Calvinistische grondslagen o.a.: ‘Doe maar normaal, want dan doe je al gek genoeg’ , ‘Je mag je vuile was niet buiten hangen’, kortom jezelf niet teveel laten zien vooral geen kwetsbaarheid tonen of overdreven trots zijn op je eigen mijlpalen.

Emoties vormen echter een belangrijke en vaak onderschatte schakel in het optimaliseren van onze prestaties. Met name doordat het ons functioneren op het gebied van ons lichaam, het dialoog met ons zelf, onze relaties en onze werkzaamheden kan maken of breken.

Evolutionair gezien

Ongepolijste emoties, zoals woede, verdriet, angst enzovoort, komen voort uit ons oerbrein (limbisch systeem). Dit deel stamt uit de tijd van de jagers/verzamelaars en is gericht op overleving. Het laten zien van heftige emoties veroorzaakte instabiliteit in de groepen waar we toen in leefden (stress). Dit is een bepaalde kwetsbaarheid. Rauwe emoties laten zich niet makkelijk controleren, gaan vaak gepaard met heftige uitingen, kunnen zich onverwacht voordoen. Het kan leiden tot verstoting uit de groep, waardoor wij in die tijd ten dode waren opgeschreven.

Het feit dat wij het evolutionair overleefd hebben, is met name ook te danken aan de vorming van de neo-cortex (hersenschors) en de controle die deze uitoefent op de onderliggende hersendelen. Om deze reden is emotionele intelligentie lange tijd ook een achtergesteld kindje geweest. Rationele of cognitieve intelligentie is immers lange tijd prioriteit geweest. Nog steeds wordt in onze maatschappij hier de voorkeur aan gegeven. Prestaties op het gebied van cognitieve vaardigheden worden bewondert, gezien als bewust, superieur, getoetst, gemonitord en geassocieerd met welvaart en succes. Dus wat is lange tijd de heersende strategie geweest? Het onderdrukken en wegdrukken van emoties, van pijn, van schaamte. Het denken, het taakgericht bezig zijn, in het hoofd gaan zitten (ratio) drukt het voelen weg. Wat uiteindelijk tot meer complicaties lijdt.

Circa 10 miljoen mensen in Nederland lijden op dit moment aan een chronische aandoening (Vaak veroorzaakt door: langdurige stress & lifestyle).

Het onbewuste irrationele kampt zogezegd met een imagoprobleem. Terwijl veel denkprocessen en emoties, naar nu blijkt, juist hier vandaan worden aangestuurd. Dit vraagt in onze tijd, waar we te maken krijgen met heel veel verschillende soorten uitdagingen, om een andere aanpak.

 

Waarom is dit belangrijk voor teams?

Emoties spelen een belangrijke rol in hoe teams functioneren. Ze kunnen teamprestaties vergemakkelijken of belemmeren, afhankelijk van hoe ze worden beheerd.

Hier zijn enkele manieren waarop emoties van invloed kunnen zijn op het functioneren van het team:

  1. Emoties kunnen de communicatie beïnvloeden: Negatieve emoties, zoals woede of frustratie, kunnen leiden tot misverstanden en conflicten binnen een team. Aan de andere kant kunnen positieve emoties, zoals vertrouwen en respect, effectieve communicatie en samenwerking
  2. Emoties kunnen de besluitvorming beïnvloeden: Sterke emoties, positief of negatief, kunnen het vermogen van een individu om helder te denken en rationele beslissingen te nemen beïnvloeden. Het is belangrijk voor teamleden om zich bewust te zijn van hun emoties en hoe deze hun oordeel kunnen beïnvloeden.
  3. Emoties kunnen de motivatie beïnvloeden: Positieve emoties kunnen de motivatie verhogen en leiden tot betere prestaties, terwijl negatieve emoties de motivatie kunnen verminderen en tot lagere prestaties kunnen leiden.

Om emoties effectief te beheren in een teamomgeving, is het belangrijk dat teamleden zich bewust zijn van hun eigen emoties en hoe deze hun gedrag kunnen beïnvloeden. Het is ook belangrijk voor teamleiders om een positieve en ondersteunende teamcultuur te creëren die emotionele intelligentie bevordert en open communicatie aanmoedigt. Dit kan teamleden helpen zich veilig te voelen om hun emoties te uiten en eventuele conflicten of uitdagingen op een gezonde en constructieve manier te verwerken.

Recent Posts